0

Przyczyny wykruszania się zębów taśmy tnącej

Przyczyny wykruszania się zębów taśm tnących


Często powtarzającym się problemem, który występuje w trakcie eksploatacji pił taśmowych są wykruszone lub wyłamane zęby. Zdarza się, że taki stan rzeczy utożsamiamy z niską jakością narzędzia. W rzeczywistości wina leży po naszej stronie
i ma związek z nieprawidłową eksploatacją taśmy.

Oto kilka przyczyn:

Kontakt ze sklepem