0

Gwarancja

Produkty oferowane za pośrednictwem sklepu internetowego TnijTanio.pl posiadają Gwarancję Najniższej Ceny. Oznacza to, że jeżeli znajdą Państwo taki sam, tańszy produkt, zwrócimy Państwu różnicę w cenie!

Regulamin Gwarancji Najniższej Ceny:

  1. Organizatorem akcji "Gwarancja Najniższej Ceny", zwanej dalej Gwarancją, jest firma TnijTanio.pl z siedzibą: ul. A. Fredry 1, 83-400 Kościerzyna.
  2. Przedmiotem Gwarancji są piły taśmowe sprzedawane przez TnijTanio.pl za pośrednictwem Internetu i Call Center, zwane dalej Produktem, których parametry i ilość ustalane są przez osobę zamawiającą poprzez Internet lub Call Center zwaną dalej Klientem.
  3. Przez pojęcie Taki Sam Produkt rozumie się produkt innej firmy handlowej charakteryzujący się taką samą szerokością, długością, oraz materiałem, z którego został wykonany, jak w przypadku Produktu.
  4. Gwarancja obowiązuje wyłącznie w dniu zakupu Produktu w TnijTanio.pl. Za datę zakupu Produktu uważa się dzień, w którym Klient dokonał wpłaty należności za Produkt.
  5. Gwarancja oznacza, że TnijTanio.pl gwarantuje wszystkim swoim Klientom, dokonującym zakupu Produktu, że w żadnej innej firmie handlowej zarejestrowanej i działającej na terenie Polski, nie otrzymają możliwości zakupu Takiego Samego Produktu w tym samym dniu, w niższej cenie.
  6. Klient, który dokonał zakupu Produktu w TnijTanio.pl i który znalazł w tym samym dniu Taki Sam Produkt w innej firmie handlowej w niższej cenie, otrzyma od TnijTanio.pl zwrot całej różnicy ceny w stosunku do zapłaconej pierwotnie kwoty.
  7. Jeżeli cena Takiego Samego Produktu w innej firmie handlowej wyrażona jest w EUR lub USD, ze względu na możliwość wystąpienia różnic kursowych, dla celów porównawczych stosuje się średni kurs EUR lub USD w banku "mBank" obowiązujący dla dnia zakupu Produktu.
  8. Zwrot kwoty stanowiącej różnicę w cenie, o której mowa w pkt.6, zostanie dokonany przez TnijTanio.pl przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta w ciągu 14 dni od dnia przedstawienia dowodu zaistnienia różnicy w cenie. Za dowód zaistnienia różnicy w cenie uważa się zaświadczenie wystawione przez inną firmę handlową, zawierające jej dokładne dane adresowe, datę wystawienia i pieczątkę, potwierdzającą, że Taki Sam Produkt był dostępny w tej firmie, w danym dniu, w określonej cenie, niższej niż cena zapłacona przez Klienta tego samego dnia w TnijTanio.pl.
  9. Dowód zaistnienia różnicy w cenie powinien być przesłany do TnijTanio.pl za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej lub faksu w dniu zakupu Produktu.
  10. TnijTanio.pl zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. Aktualna treść Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej http://www.tnijtanio.pl/regulamin

 


Kontakt ze sklepem