0

Posuw taśmy tnącej

Posuw taśmy tnącej


Posuw to głębokość z jaką zęby piły taśmowej penetrują przecinany materiał w danej jednostce czasu. Im większa jest wartość posuwu tym mniejszy jest kąt płaszczyzny ścinania. Dzięki temu praca piły taśmowej jest bardziej wydajna. Należy zwrócić szczególną uwagę na temperaturę, która wydziela się w trakcie skrawania metalu. Jej niski poziom powinien być utrzymywany za pomocą płynu chłodząco-smarującego.

Kontakt ze sklepem